မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် ဆောင်ရွက်ချက်အမှတ်စဉ် ( ၂၀ / ကာကွယ်/၂၀၁၈)

၁။      ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ မအူပင်မြို့နယ်၊ မလက်တိုကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွင်းအမှတ် ၉၆၉ (ပ) နှင့် ၉၆၉ (ဖ) ဒေသခံလယ်သမားများ၏ လယ်မြေ ၅၅၀ ဧကကို ၁၉၉၉ ခုနှစ် ကစပါး/ငါးစီမံကိန်း  အကောင်အထည်ဖော်ရန် အော့ချက်(ဒ်) ကုမ္ပဏီသို့  မြို့နယ်ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် ရ.ယ.ကဥက္ကဋ္ဌတို့မှ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရာ ကုမ္ပဏီမှ လယ် မြေများ သိမ်းယူခဲ့ပြီး လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိသဖြင့် မူလလက် ငုတ်လယ်သမားများက ဝင်ရောက်ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးလုပ်ကို င်ကြသည်ကို ရဲတပ်ဖွဲ့မှ အကြမ်းဖက်ဖြို ခွင်း နှိမ် နင်းခဲ့ကြောင်းတို င်တန်းချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ နစ်နာမှုများကို ပြည့်စုံစွာ စိစစ်ဆောင်ရွက်ပေးပါရန်နှင့် ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေအား ပြန်ကြားပေးပါရန် အမျိုးသား လွှတ်တော်ရုံး မှတဆင့် ကော်မရှင်သို့  အမှုလွှဲပြောင်းပေးပို့လာပါသည်။

၂။ အဆိုပါ ကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကော်မရှင်၏ ၁၀-၄-၂၀၁၈ ရက်နေ့ကပြုလုပ်သောတို င်ကြားစာများ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၂၁/၂၀၁၈) ၏ ဆွေး နွေး ညှိနှိုင်းချက်အရ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် ကွင်းဆင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည်အခြေအနေမှန်ကို သိရှိနိုင်ရန် အခင်းဖြစ်ပွားရာ ဒေသသို့ ၂၃-၅-၂၀၁၈ ရက်နေမှ  ၂၄-၅-၂၀၁၈ ရက်နေ့အထိသွားရောက်၍ မြေပြင်ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၊ အော့ချက် ကုမ္ပဏီလုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့ သော လယ်မြေ ၅၅၀ဧကနှင့်ပတ်သက်၍ ဥပဒေ၊နည်းဥပဒေ၊ ညွှန်ကြားချက်၊ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ လုပ်ကို င်ဆောင်ရွက်ခြင်းရှိ/ မရှိပြန်လည် စိစစ်ရန်၊ဒေသခံ တောင်သူ လယ်သမားများ၏ စားဝတ်နေရေးအတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းရရှိစေရေး ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းရန်၊ အော့ချက်(ဒ်)ကုမ္ပဏီက အခင်းဖြစ်ပွား မှုဖြစ်စဉ်နှင့် စပ်လျဉ်းပြီးတရားစွဲဆိုခဲ့သောလယ်သမားများအနက် အမှုနှင့်ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်း မရှိသူများပါဝင်ခြင်း မဖြစ်စေရန်နှင့် လူ့အခွင့်အရေး နစ်နာဆုံးရှုံးမှုမရှိစေရန်  သုံးသပ်စိစစ် ဆောင်ရွ က်ရန် စသည့်အချက်များပါဝင်သောအကြံပြုချက်များကိုအမျိုးသားလွှတ်တော်ရုံးသို့ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ မေလ   ၃၁     ရက်