နေပြည်တော်ရှိ အစိုးရအရာထမ်းဝန်ထမ်းများအတွက် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံ သင်တန်း

Download: ICS