ဒေါက်တာမြင့်သူမြိုင်

အဖွဲ့ဝင်

Photo of ဒေါက်တာမြင့်သူမြိုင်
Contact
Phone: 01654686
Organizationမြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်
Download:vCard

Education

 • LLB, LLM, PhD
 • LLM in Intellectual Property (WIPO & Turin University)
 • DMA

Career

 • 1986-1993:  Tutor, Department of Law, University of Yangon
 • 1993-1994:  Tutor, Department of Law, University of Yangon (Hlaing Campus)
 • 1994-1995:  Assistant Lecturer, Department of Law, University of Yangon (Hlaing Campus)
 • 1995-1999:  Assistant Lecturer, Department of Law, University of Yangon
 • 1999-2000:  Lecturer, Department of Law, University of Yangon
 • 2000-2004:  Lecturer, Department of Law, East Yangon University
 • 2004-2005:  Lecturer, Department of Law, Mawlamyaine  University
 • 2005-2007:  Associate Professor, Department of Law, East Yangon University
 • 2007-2012:  Professor, Department of Law, East Yangon University
 • 2012-2018:  Professor, Department of Law, University of Yangon
 • 2018-2019:  Professor and Head, Department of Law, University of Yangon