ဒေါ်တင်ကြည်ဦး

အဖွဲ့ဝင်

Photo of ဒေါ်တင်ကြည်ဦး
Contact
Phone: 01654667
Organizationမြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်
Download:vCard

Education

  • B.Com(Aeetg), R.A (C.P.A), D.M.A
  • B.A & A.S (Sr Br), A & F.D.C (Accounting & Finance for Developing Countries)

Career

  • Accounts Officer (Agricultural Corporation)
  • Assistant Director (Office of the Auditor General)
  • Assistant Divisional Accounts Officer (Sagaing Divisional Accounts Office)
  • Deputy Director (Office of the Auditor General)
  • Divisional Accounts Officer (Sagaing Divisional Accounts Office)
  • Director (Office of the Auditor General)
  • Deputy Director General (Office of the Auditor General)