ဦးယုလွင်အောင်

အဖွဲ့ဝင်

Photo of ဦးယုလွင်အောင်
Contact
Phone: +95 01654667
Organizationမြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်
Download:vCard

Education

  • B.Sc (DSA),
  • M.A (Defence Studies),
  • Master of Public Administration

2014 October – present

  • Commissioner, Myanmar National Human Rights Commission

2008 – September 2014

  • Chairman, Social Security Board, Ministry of Labour, Employment and Social Security

2003-2008

  • Director General, Central Inland Freight Handling Committee, Ministry of Labour

1976-2003

  • Military Service (2nd Lt. to Colonel, Ministry of Defence)