ဦးပေါ်လွင်စိန်

အဖွဲ့ဝင်

Photo of ဦးပေါ်လွင်စိန်
Contact
Organizationမြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်

Education

 • B.A Art and Science University, Yangon (1972-76)
 • LL.B Art and Science University, Yangon (1977)
 • Diploma in French
 • Institute of Foreign language, Yangon (1986)

Career

 • 1978-1980        Junior Officer, Ministry of Defence
 • 1980-1990        Staff Officer/ Deputy Assistant Judge Advocate General, Ministry of Defence
 • 1990-1991        Assistant Director, Legal Division, Ministry of Foreign Affairs
 • 1992-1993        First Secretary, Myanmar Embassy, Moscow
 • 1993-1997        First Secretary, Myanmar Embassy, Washington DC
 • 1997-1998        Dy Director, Political Department, Ministry of Foreign Affairs
 • 1998-2000        Director, Political Department, Ministry of Foreign Affairs
 • 2000-2004        Minister Counselor, Myanmar Embassy, Manila
 • 2004-2005        Principal Officer, Minister’s Office, Ministry of Foreign Affairs
 • 2006-2007        Dy Director General, Training Research and Foreign Languages Department, Ministry of Foreign Affairs
 • 2007-2010        Director General, Training Research and Foreign Languages Department, Ministry of Foreign Affairs
 • 2010-2012        Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to Australia (Concurrently accredited to New Zealand)
 • 2012-2018        Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to Belgium (Concurrently accredited to Netherlands, Luxembourg, Croatia and                                European Union)
 • 2019                 Advisor at the Office of the President
 • 2020 Jan to date       Commissioner/Member of the Myanmar National Human Rights Commission
 • Conference Experience       While serving as an official of MOFA, have attended various conferences, meetings, workshops and seminars including UNGAs