ဦးစိန်သန်း

အဖွဲ့ဝင်

Photo of ဦးစိန်သန်း
Contact
Phone: +9501654694
Organizationမြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်
Download:vCard

Education

  • B.A (Law), LL.B

2018 April – present

Commissioner, Myanmar National Human Rights Commission

2011 – 2014

Director General, Office of the Union of Supreme Court

1979 – 2011

Judicial officer Grade 4 – to Deputy Director General