ဒေါက်တာမြင့်ကြည်

အဖွဲ့ဝင်

Photo of ဒေါက်တာမြင့်ကြည်
Contact
Phone: +95 01654689
Organizationမြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်
Download:vCard

Education

 • B.Sc (Physics) (1967)
 • Japanese Intermediate Course (Osaka) (1973)
 • M.Engg (Shizuoka University) (1976)
 • Dr. Engg (Tohoku University) (1979)
 • Hon. Professor

Conference Experience

 • Myanmar Official on Asean Politic (Singapore) (1997)
 • Market Oriented Economics Development (Malaysia) (1999)
 • Nathagali Summer Colleage (Pakistan) (2000)
 • WIPO Conference (Geneva) (2002)
 • XV International AIDS Conference (Bangkok) (2004)
 • The Third ASEM Interfaith Dialogue (China) (2007)
 • International Buddhist Conference on the United Nations Day ok VESAK (Bangkok) (2005)
 • World Buddhist Summit Conference and Other Conferences (2004)
 • ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (Indonesia) (2012)
 • Parliamentarian Assembly on Labour Migration (Phillipine) (2012)
 • TFCTN – WTO Parliment

Career

1968 – 1997

 • Lecturer, Professor
 • Department of Physics, Rangoon University
 • Pathein University
 • Principle of Hinthada Colleage

1997 – 2004

 • Director (Department of Human Resources Development Ministry of Science and Technology)

2004 – 2010

 • Pro – Rector (International Theravada Buddhist Missionary University Ministry of Religious Affairs, Myanmar)
 • Hom Professor

2010 – 2014

 • Member of Amyotha Hluttaw (Member of Parliament)
 • Chairman of ASEAN Economic community
 • Chairman of Promotion and Protection of Workers Rights
 • Vice-Chairman of Farmland Investigation Commission (Union Parliament)
 • Vice-Chairman of employed employer rights Investigation Commission
 • Member of Education Advisory Committee