ဒေါက်တာတင်မေထွန်း

အဖွဲ့ဝင်

Photo of ဒေါက်တာတင်မေထွန်း
Contact
Phone: +95 1654691
Organizationမြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်
Download:vCard

Education

BA (Law); LLB; LLM; PhD (International Law)

Career

2018(April) – Present

  • Member of Myanmar National Human Rights Commission

1982 – 2017

·         1982 Tutor, Department of Law, Yangon University1993 . Assistant Lecturer , Department of Law, Yangon University.
·         1998 Lecturer , Department of Law, Yangon University.
·         2003 Associate Professor,    Department of Law, Yangon University.
·         2005 Professor, Department of Law, Yangon University of Distance Education, Yangon.
·         2007-2017 Professor & Head, Department of Law, Yangon University of Distance Education, Yangon.

2011- 2016

  • Member of Pyithu Hluttaw Legal Affairs & Special Issues Assessment Commission

2007(Dec.)- 2008(March)

  • Member of Myanmar Constitution Drafting Commission