ရခိုင်ပြည်နယ်ခရီးစဉ်

ကော်မရှင်အတွင်းရေးမှူးနှင့် အဖွဲ့ဝင်(၂)ဦးပါကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ဇွန်လ၂၇ ရက်နေ့မှ ဇူလိုင်လ ၁ရက်နေ့အထိ ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေ၊ မောင်တော၊ ဘူးသီး တောင်နှင့် ရသေ့တောင်မြို့ နယ်များသို့ သွားရောက်ခဲ့ပြီး ဒုက္ခသည်များ၊ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၊ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါ သည်။ အဆိုပါခရီးစဉ်အပြီး ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ထုတ်ပြန်ချက်တွင် အောက်ဖော်ပြပါ အကြံပြုချက်များအား ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်-
–    အကြမ်းဖက်မှုများဖြစ်ပွားစေရန် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများအား ဥပဒေနှင့်အညီ  ထိရောက်မျှတစွာ အရေးယူ ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကို ခိုင်ခိုင် မာမာ             တည်ဆောက်နိုင်မည့် ကိစ္စရပ်များအား ဆောင်ရွက် သွားရန်၊

–    လူမျိုးနှစ်မျိုးအတွင်းရှိ ဒုက္ခသည်များ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြန်လည်            ထူထောင်ရေးအတွက် အပြန်အလှန် ယုံကြည်မှုကို တည်ဆော က်ရန်လုပ်ဆောင်             သင့်သည်များကို လုပ်ဆောင်သွားရန်၊

–    အသိဉာဏ်ဗဟုသုတ တိုးပွားစေရန်နှင့် အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုကိုတည်ဆောက် နိုင်ရန် ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားရာ ဒေသရှိ ကလေးများ၏ အခြေခံပညာမြင့်မားစေရန်             အတွက် အထူးအစီစဉ်တစ်ရပ် ချမှတ်လုပ်ဆောင်သွားရန်၊
–    ဒုက္ခသည်များအတွက် အကူအညီနှင့်အထောက်အပံ့များကို ပိုမိုထောက်ပံ့ပေးသွားရန်။