ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှုများ

ကော်မရှင်သည် အရေးကြီးသောတိုင်စာများနှင့် ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားရာနေရာဒေသများသို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး စုံစမ်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ကော်မရှင်သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တွံတေးမြို့နယ်တွင် လူကုန်ကူးမှုနှင့် အဓမ္မ လုပ်အားပေး စေခိုင်းမှု စွပ်စွဲ တိုင်တန်းချက် နှင့်ပတ်သက်သည့် တိုင်တန်းချက်ကို မျက်မြင်လေ့လာ စုံစမ်းရန်အတွက် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ တွံတေးမြို့နယ်သို့ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့စေလွှတ် ခဲ့ပါသည်။

ကော်မရှင်သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်တွင် သံသယဖြစ်ဖွယ် အခြေအနေအရ ယာဉ်မတော်တဆ မှုတွင် သွားဖက်ဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတစ်ဦး သေဆုံးမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် တိုင်ကြားစာကို စစ်ဆေးရန် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့စေလွှတ်ခဲ့ ပါသည်။ စုံစမ်း တွေ့ရှိချက်များအား ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးသို့ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။

ကော်မရှင်သည် မရမ်းကုန်းမြို့နယ်မှ မပိုးပိုးမွန်ဆိုသူအသတ်ခံရသည့် အမှုအားစုံစမ်းရန် အတွက်လည်း အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ စေလွှတ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါစုံစမ်း စစ်ဆေးမှုကို ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦး၏ ကုလသမဂ္ဂအထူး လုပ်နည်းအရ စုံစမ်းမေးမြန်းလာမှုအား ပြန်လည် ဖြေကြားရန်အတွက် ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

အစိုးရဝန်ထမ်းများအား ခွင့်ပြုပေးထားသည့် မြေကွက်များကို အစိုးရစံပြစိုက်ခင်း စီမံကိန်းနယ်နိမိတ်အတွင်း ကျရောက်သည် ဟူသော အကြောင်းပြချက်ဖြင့် ပယ်ဖျက်သည့်အမှုနှင့် ပတ်သက်၍ စုံစမ်းရန်အတွက် ကော်မရှင် အတွင်းရေးမှူး ဦးဆောင်သော အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို စေလွှတ်ခဲ့ပြီး အမှန်တကယ် ပိုင်ဆိုင်သော မြေပိုင်ရှင်များထံ ပြန်လည်ပေးအပ်ရန် သက်ဆိုင်ရာအာဏာ ပိုင်များက စဉ်းစားပေးနိုင်ရန်အတွက် အစီရင်ခံစာတစ်ရပ်ကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရ အဖွဲ့ရုံးသို့ ပေးပို့တင်ပြခဲ့ပါသည်။