မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ( ၆/၂၀၁၈)

၁။      ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင်နှစ်၌ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲကို အင်းစိန်ဗဟိုအကျဉ်းထောင်မှ ပြစ်ဒဏ် ကျ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူ ၁၉ ဦး၊ မန္တလေးဗဟို အကျဉ်းထောင်မှ ပြစ်ဒဏ်ကျ ကျောင်းသား/ ကျောင်းသူ ၂၇ ဦးနှင့် ဘားအံ အကျဉ်းထောင်မှ ပြစ်ဒဏ်ကျ ကျောင်းသား/ ကျောင်းသူ ၁ ဦးတို့ အောင်မြင်ပြီး ဂုဏ်ထူးဖြင့် အောင်မြင်သူ ၂၈ ဦးထိရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။

၂။      အလားတူ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပညာရေး တစ်ပိုင်းတစ်စဖြင့် အကျဉ်းထောင်များ အတွင်းသို့ ရောက်ရှိလာကြသော လူငယ်အကျဉ်းသား/ အကျဉ်းသူများအား ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာ စာတမ်းအပိုဒ် ၂၆၊ (၁) ပါ “လူတိုင်းတွင် ပညာသင်ခွင့်ရှိသည်”ဟူသော အခွင့်အရေးကို အကျဉ်းဦးစီးဌာန တာဝန်ရှိသူများအနေဖြင့် အားတက်သရော ဆောင်ရွက်ပေးမှုအတွက် မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်မှ  ဝမ်းမြောက်စွာ ကြိုဆိုပါကြောင်းနှင့် အကျဉ်းထောင်များ အတွင်း ကျန်ရှိနေသော ပညာရေးသင်လက်စ အကျဉ်းသား လူငယ်များကိုလည်း ယခုကဲ့သို့ ပညာသင်ကြားနိုင်ခွင့် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ပေးစေလိုပါကြောင်း တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။

                                                                  မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၄ ရက်