မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင် ဆောင်ရွက်ချက်အမှတ်စဉ် (၈/ကာကွယ်/၂၀၁၈)

၁။      မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်မှ ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့၏ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း အကျဉ်းထောင် ၂၆ ခုအား ကြည့်ရှု စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များအရ အကျဉ်းထောင်များ တွင် အကျဉ်းသားဦးရေမှာ မူလဝင်ဆံ့သည့် အင်အားထက် ၃၇.၃၇ % ပိုလျှံနေကြောင်း တွေ့ရှိရ ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ အကျဉ်းသားဦးရေ များပြားမှုကို ဖြေလျော့နိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးသို့ အကျဉ်းသား လျော့ချရေးဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်စာတမ်းကို ပြုစုတင်ပြခဲ့ ပါသည်။

၂။      အဆိုပါ အကြံပြုချက်စာတမ်း တင်ပြခြင်းကို မီဒီယာများမှတစ်ဆင့် ကြားသိကြရသူများက မိမိတို့၏ ဆွေမျိုးများအပါအဝင် လွတ်မြောက်စေလိုသည့် အကျဉ်းသားများ၏ အမည်စာရင်းကို မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်သို့ ပေးပို့မှုများ ရှိလာခဲ့ပါသည်။ ကော်မရှင် အနေဖြင့် အကျဉ်းသားဦးရေ လျော့ချနိုင်ရေးအတွက် စဉ်းစားရမည့်အချက်များ၊ ဆောင်ရွက်သင့် သည့် အစီအစဉ်များကို အဆိုပါ အကြံပြုချက်စာတမ်းတွင် ရေးသားဖော်ပြပြီး ဖြစ်ပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ ခွင့်ပြုချက် ရရှိပါက တစ်ဦးချင်းစီ၏ အခြေအနေပေါ် မူတည်၍ ပြန်လည်စေလွှတ်နိုင်ရေးအတွက် အသေးစိတ် ဆောင်ရွက်ခြင်းကို ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်သွားရမည် ဖြစ်ပါသည်။

၃။      သို့ဖြစ်ပါ၍ ကော်မရှင်အနေဖြင့် အဖွဲ့အစည်းအသီးသီး၊ လူပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးတို့ထံမှ ပေးပို့လာသော အကျဉ်းသားများစာရင်းကို မှတ်တမ်းအဖြစ်သာ  ထားရှိမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၉ ရက်