မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် ဆောင်ရွက်ချက် အမှတ်စဉ် ( ၂၆ / ကာကွယ်/ ၂၀၁၇)

၁။      ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်မှ ကျောင်းသားတစ်ဦးသည် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲကို ပြည့်စုံစွာဖြေဆိုနိုင်ခဲ့သော်လည်း အောင်စာရင်း ကြေညာသည့်အခါ ကျရှုံးကြောင်း သိရှိရပြီး အဖြေလွှာပြန်စိစစ်ခွင့်ဆောင်ရွက်ရာတွင် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ပြုလုပ်ခြင်းမရှိပါ သဖြင့် ၎င်း၏ နစ်နာမှုအား လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ပေးပါရန် နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်က ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ရုံးမှ တဆင့် မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်သို့ လိုအပ်သလို ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန်နှင့် ပြီးစီးမှုအခြေအနေအား ပြန်ကြားပေးပါရန် အမှုတွဲနှင့်တကွ ပေးပို့ အကြောင်းကြားလာခဲ့ပါသည်။

၂။     ယင်းကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်မှ ကွင်းဆင်း စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များအား ကော်မရှင်ရုံး၌ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီး တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲရမှတ်အပေါ် ပြန်လည်စိစစ်ဆောင်ရွက်ရသည့် ဖြစ်စဉ် မှာ မကြာခဏ နှစ်စဉ် ပေါ်ပေါက်သည့် ကိစ္စရပ်ဖြစ်သဖြင့် သက်ဆိုင်ရာဌာန အဖွဲ့အစည်းများက တက္ကသိုလ်စာမေးပွဲရမှတ် ပြန်လည်စိစစ်ခြင်းကို ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသော ဌာနဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ် တစ်ရပ်ချမှတ်ပြီး ပြည်သူလူထု သိရှိနားလည်သဘောပေါက်အောင် အသိပညာပေး ထုတ်ပြန် ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာဌာန အဖွဲ့အစည်းအနေဖြင့် ကျောင်းသား/သူများ အလွယ် တကူစုံစမ်း မေးမြန်းနိုင်ပြီး ရှင်းလင်းဖြေကြားပေးမည့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဌာနခွဲ (Public Relationship Division) ဖွင့်လှစ်၍ ဆောင်ရွက်စေခြင်းဖြင့် မလိုလားအပ်သော နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးများ လျော့ပါးစေနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနသို့ အကြံပြုပေးခဲ့ပါသည်။

                                                                 မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ   ၂၀    ရက်