ဆောင်ရွက်ချက်အမှတ်စဉ် (၂၃/၂၀၁၆/ကာကွယ်) (မူလွန်ကျောင်းပိုင်မြေ)

၁။      ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောင်းကုန်းမြို့နယ်၊ အစုကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ပျားဇလပ် ကျေးရွာနေ ဦးမောင်လင်းက “နှစ်ပေါင်း ၃၀ ကျော် မြေခွန်ဆောင်၍ လုပ်ကိုင်ခဲ့သော မြေ ၄.၂၅ ဧကကို စည်းကမ်းပျက်သည်ဟု သိမ်းဆည်းကာ ပျားဇလပ်ကျေးရွာ၏ ဘုံလယ်ယာ မြေအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ကြောင်း၊ ထို့နောက် အစုကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီမှ ပျားဇလပ်ကျေးရွာ မူလွန်ကျောင်းမြေအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ကြောင်း၊ ၎င်းမြေအား ကျေးရွာဘုံလယ်ယာမြေအဖြစ်သာ ထားရှိစေလိုကြောင်း”ဖြင့် ၁၃-၄-၂၀၁၆ နေ့စွဲပါ တိုင် ကြားစာကို ကော်မရှင်မှ ၂၅-၄-၂၀၁၆ နေ့တွင် လက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။

၂။      တိုင်ကြားသူ၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်မိတ္တူနှင့် အထောက်အထားပြည့်စုံမှု မရှိသဖြင့် ၂၆-၄-၂၀၁၆ နေ့တွင် တောင်းခံခဲ့ရာ လိုအပ်သည့်အထောက်အထားများကို ကော်မရှင်မှ ၁၂-၅-၂၀၁၆ နေ့တွင် လက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။

၃။      ကော်မရှင်သည် ၁၇-၅-၂၀၁၆ နေ့တွင် အစည်းအဝေးထိုင်၍ စိစစ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး အဆို ပါကိစ္စကို စိစစ်ဆောင်ရွက်ပေးရန် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သို့ ၁၇-၅-၂၀၁၆ ​နေ့ တွင် အကြောင်းကြားခဲ့ပါသည်။

၄။      တိုင်ကြားသူမှ ၂-၆-၂၀၁၆ နေ့တွင် ထပ်မံတိုင်ကြားခဲ့ပါသည်။

၅။      ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့က “ကျေးရွာ၊ မြို့နယ်၊ ခရိုင်၊ တိုင်း လယ်ယာမြေစီမံ ခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့အဆင့်ဆင့်မှ ပျားဇလပ်ကျေးရွာ ကျောင်းပိုင်မြေအဖြစ် ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြု ခဲ့ကြောင်း” ၁၅-၇-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ ပြန်ကြားစာကို ၂၇-၇-၂၀၁၆ နေ့တွင် လက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။

၄။      ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေကို တိုင်ကြားသူများထံသို့ ၁၅-၈-၂၀၁၆ နေ့တွင် အကြောင်း ကြားခဲ့ပါသည်။

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်