ဆောင်ရွက်ချက်အမှတ်စဉ် (၁၉/၂၀၁၆/ကာကွယ်) (အိမ်ခန်းပြန်လည်ရယူလိုမှု)

၁။      ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ မကျည်းတန်း (တောင်/အရှေ့) ရပ်ကွက်၊ ရွှေလှိုင်လမ်း၊ အမှတ် (၈၁) နေ ဦးကျော်စန်းထွန်းက ၎င်း၏နေအိမ် အောက်ထပ်ကို မြို့နယ် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် မှတ်ပုံတင်ရုံးသို့ ငှါးရမ်းခဲ့ရာ၊ ရုံးပြောင်းရွှေ့သွားပြီဖြစ်၍ ပြန်လည် ရရှိရေး ဆောင်ရွက်ပေးရန် ရှေ့နေဦးသိန်းညွန့်ထံ ၁၀-၁-၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် လျှောက်ထားခဲ့ ပါသည်။ ရှေ့နေ ဦးသိန်းညွန့်မှ ကော်မရှင်ရုံးသို့ လွှဲပြောင်းပေးပို့ခဲ့ရာ ၂-၂-၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် လက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။

၂။      ကော်မရှင်သည် ၃၁-၃-၂၀၁၅ နေ့တွင် အစည်းအဝေးထိုင်ပြီး စိစစ်ဆောင်ရွက်ပေးရန် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနသို့ ၈-၄-၂၀၁၅ ​နေ့တွင် အကြောင်း ကြားခဲ့ပါသည်။ ၉ လကျော်လွန်သည့်တိုင် ပြန်ကြားခဲ့ခြင်းမရှိသဖြင့် ၆-၁-၂၀၁၆ နေ့တွင် ပထမအကြိမ်နှင့် ၁၄-၃-၂၀၁၆ နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ်နှိုးဆော်ခဲ့ပါသည်။

၃။      ၃၁-၃-၂၀၁၆ နေ့တွင် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနက “တိုင် ကြားစာပါ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် ဦးစီးမှူးရုံးနေရာအိမ်ခန်းအား မူလပိုင်ရှင်သို့ စနစ်တကျ လွှဲပြောင်းပေးအပ် သွားရန် အကြောင်းကြားပြီးဖြစ်ကြောင်း” ပြန်ကြားခဲ့သည့်စာကို ၁-၄-၂၀၁၆ နေ့တွင် ရရှိခဲ့ပါသည်။

၄။      အထက်ပါပြန်ကြားချက်အား တိုင်ကြားသူထံသို့ ကော်မရှင်က ၂၃-၅-၂၀၁၆ ​နေ့တွင် အကြောင်းကြားခဲ့ရာ တိုင်ကြားသူက ပြန်လည်ရရှိခြင်း မရှိသေးကြောင်း ၈-၆-၂၀၁၆ တွင် ထပ်မံတိုင်ကြားခဲ့ပါသည်။

၅။      ကော်မရှင်သည် ၁၅-၆-၂၀၁၆ နေ့တွင် အစည်းအဝေးထိုင်ပြီး စိစစ်ဆောင်ရွက်ပေးရန် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနသို့ ၁၇-၆-၂၀၁၆ ​နေ့တွင် ထပ်မံအကြောင်းကြားခဲ့ပါသည်။

၆။      တိုင်ကြားသူက“၎င်း၏အိမ်ခန်းအား မြို့နယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ရုံးမှ ၂၇-၆-၂၀၁၆ နေ့တွင် ပြန်လည်အပ်နှံခဲ့ကြောင်း၊ စာရွက်စာတမ်းများနှင့် ပြေစာအထောက် အထားများကို မိတ္တူများသာ ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း၊ ၎င်းတို့ပိုင်ဆိုင်သော အထပ်ခိုးမှ သစ်များ ကို မပေးအပ်ပါက တည်ဆဲဥပဒေအရ အရေးယူခံရမည်ဟု ခံဝန်စာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုး ခဲ့ရကြောင်း” စသည်ဖြင့် ၅-၇-၂၀၁၆ နေ့တွင် ထပ်မံတိုင်ကြားခဲ့ပါသည်။

၇။      အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနက “ကြည့်မြင်တိုင် မြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံးအဖြစ် ငှါးရမ်းဖွင့်လှစ်ခဲ့သော ၎င်းအခန်းအား ၂၇-၆-၂၀၁၆ ရက်နေ့ တွင် မူလပိုင်ရှင်ဖြစ်သူ ဒေါ်မြမြစန်းသို့ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ဦးကျော်စန်းထွန်းတို့ ၏ရှေ့မှောက် တွင် သက်ဆိုင်သည့်အထောက်အထားများဖြင့် ပြန်လည်လွှဲပြောင်း ပေးအပ်ပြီး ဖြစ်ကြောင်း”၂၀-၇-၂၀၁၆ နေ့တွင် ထပ်မံပြန်ကြားခဲ့ရာ ၂၇-၇-၂၀၁၆ နေ့တွင် လက်ခံရရှိခဲ့ ပါသည်။

၈။      တိုင်ကြားသူများထံသို့ ၁၅-၈-၂၀၁၆ နေ့တွင် အကြောင်းကြားခဲ့ပါသည်။

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်