မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် ဆောင်ရွက်ချက် အမှတ်စဉ် (၁၂/ကာကွယ်/၂၀၁၈)

မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်မှ အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြသော ဦးယုလွင်အောင် နှင့် ဒေါက်တာမြင့်ကြည်တို့ ပါဝင်သည့်ကြည့်ရှု စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၄ ရက် နေ့တွင် ပူတာအိုမြို့၊ လုံးစွပ်နှင့် ဒုတ္ထန်ရပ်ကွက်ရှိ တိုက်ပွဲရှောင်စခန်းများအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပြီး စခန်းများရှိ တိုင်းရင်းသား မိသားစုများ၏ တွေ့ရှိရသည့် အချက်များအပေါ်အခြေခံ၍ တိုက်ပွဲရှောင် တိုင်းရင်းသားမိသားစုများ၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုရရှိရေး၊ အားကစားကွင်း ပြုလုပ်ပေးရေး နှင့် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ စာရေးကိရိယာ ထောက်ပံ့မှုရရှိရေးတို့ကို သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ဝန်ကြီးဌာနများ အနေဖြင့် လိုအပ်သလို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ပေးပို့ညှိနှိုင်းခဲ့ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူအခွင့်အရေးကော်မရှင်

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၄ ရက်