မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် ဆောင်ရွက်ချက်အမှတ်စဉ် (၁ / ကာကွယ်/ ၂၀၁၈)

၁။      ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်အတွင်းရှိ မြန်မာတာ့ရှင်း အထည်ချုပ်စက်ရုံတွင် စက်ရုံတာဝန်ခံက ခံဝန်လက်မှတ်များ ဖိအားပေးရေးထိုးခိုင်းပြီး အလုပ်သမားအချို့အား အလုပ် ထုတ်ပစ်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ လုပ်ဆောင်နေကြောင်း ၂၂-၁၂-၂၀၁၇ ရက်စွဲဖြင့် အလုပ်သမားများက တိုင်ကြားလာသဖြင့် ကော်မရှင် ကွင်းဆင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် ၂၉-၁၂-၂၀၁၇ ရက်နေ့နှင့် ၂-၁-၂၀၁၈ ရက်နေ့များတွင် တာ့ရှင်းအထည်ချုပ်စက်ရုံသို့ သွားရောက်၍ စက်ရုံတာဝန် ရှိသူများ၊ အလုပ်သမားများ၊ အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန၊ အလုပ်ရုံအလုပ်သမားဥပဒေ စစ်ဆေး ရေးဦးစီးဌာန၊ အလုပ်သမားဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန၊ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ တို့မှဝန်ထမ်းများ၊ အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများအား တွေ့ဆုံမေးမြန်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

၂။      ဆွေးနွေးမေးမြန်းချက်များအရ ၁၄-၁၁-၂၀၁၇ ရက်နေ့မှစ၍ ဦးဖြိုးဇာနည်စိုး ခေါင်းဆောင်၍ တောင်းဆိုမှုများပြုလုပ်ခဲ့ရာ လိုအပ်သည့် ညှိနှိုင်းမှု များပြုလုပ်ပြီးနောက် ဆန္ဒပြအလုပ်သမားများမှ လုပ်ငန်းခွင်သို့ ပြန်လည် ဝင်ရောက်လိုသော်လည်း အလုပ်ရှင်ဘက်မှ ဝန်ခံကတိပုံစံတွင် လက်မှတ် ရေးထိုးမှသာ လုပ်ငန်းခွင်သို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုမည်ဟု တုံ့ပြန်ခဲ့ကြောင်း၊ ယင်း ဝန်ခံကတိပုံစံတွင် “ စက်ရုံမှ ချမှတ်ထား သော အခြားမည်သည့် စည်းကမ်းချက်ကိုမဆို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ပါက မိမိဆန္ဒအလျောက် အလုပ်မှနှုတ်ထွက်ပါမည်” ဟု ဖော်ပြထားခြင်းကြောင့် အလုပ်သမားများက မထိုးရဲကြဘဲ EC စာချုပ်ပါ စည်းကမ်းများ အတိုင်း ဆိုပါက လက်မှတ်ထိုးနိုင်မည်ဟု သဘောထား ကွဲလွဲခဲ့ကြပြီး အလုပ်သမား ၁၀၀ ကျော်မှာ လုပ်ငန်းခွင်သို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်နိုင်မှုမရှိခဲ့ကြရာမှ သတ်မှတ် ရက်ဖြစ်သည့် ဒီဇင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့မှစ၍ အလုပ်မှထုတ်ပယ်ခြင်းခံခဲ့ရကြောင်း သိရှိရ ပါသည်။

၃။      ဦးဖြိုးဇာနည်စိုး ခေါင်းဆောင်သော အလုပ်သမား ၁၈၄၀ ဦးသည် ၁၁-၈-၂၀၁၆ ရက်နေ့က လည်း ထုတ်လုပ်မှု ဆုကြေးနှင့် ရှားပါးစရိတ်များ တိုးမြှင့်ပေးရန်အပါအဝင် တောင်းဆိုမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ယခုနှစ်တွင်လည်း တောင်းဆိုမှုများ ထပ်မံပြုလုပ်လာခဲ့ပြီး ယနေ့အထိ အလုပ်ပျက် ရက်ပေါင်း ၂၀ ခန့် အလုပ်ပျက်နေခြင်းကြောင့် အလုပ်ရှင်အနေဖြင့် လုပ်ငန်းထိခိုက်မည်ကို စိုးရိမ် သဖြင့် ၂၀-၁၂-၂၀၁၇ ရက်နေ့ထိ အလုပ်မဆင်းပါက မိမိ ဆန္ဒအလျောက် နှုတ်ပယ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု သတိပေးကြော်ငြာစာ ၃ ကြိမ် ထုတ်ပြန် ကြေညာခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ သို့ရာတွင် ထိုကဲ့သို့ နောက်ဆုံးသတ်မှတ်သည့် ရက်စွဲဖြစ်သော ၂၀-၁၂-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် မြို့နယ်အလုပ် သမားရုံး၌ ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းရန် အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားတို့အား အလုပ်သမားဆက်ဆံရေး ဦးစီးဌာနမှ ချိန်းဆိုထားသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။

၄။      သို့ဖြစ်၍ အောက်ပါ အချက်များကို သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနသို့ အကြံပြုခဲ့ပါသည်-

(က)    အလုပ်ရှင်က လက်မှတ်ရေးထိုးခိုင်းသော ဝန်ခံကတိ ပြုချက်တွင် ပါရှိသည့် စက်ရုံ စည်းကမ်းများသည် EC စာချုပ်ပါ စည်းကမ်းချက်များနှင့် ကွာဟမှု မရှိကြောင်း  အလုပ်သမားများအား ရှင်းလင်းပြခြင်း၊ အလုပ်ရှင်ဖက်မှလည်း အချို့အချက်များကို ဖြေလျော့ပေးခြင်းများပြုလုပ်ပြီး အလုပ်သမားများ လက်မှတ်ရေးထိုး နိုင်ရေး  စည်းရုံးဆောင်ရွက်ရန်၊

(ခ)     ၎င်းတို့သတ်မှတ်ထားသည့် နောက်ဆုံးရက်တွင် အလုပ်မဆင်းသော အလုပ်သမား များသည် အလုပ်ဆင်းလိုသော်လည်း ဝန်ခံကတိ ပြုချက်တွင် လက်မှတ် မရေးထိုး လို ခြင်းကြောင့်သာ အလုပ်ဆင်းခွင့် မရခြင်းဖြစ်ရာ ယင်း အလုပ်သမားများ အား ဆန္ဒအလျောက် အလုပ်မှ နှုတ်ထွက်သည်ဟု မှတ်ယူခြင်း မပြုရေး အလုပ်ရှင် အား စည်းရုံးဆောင်ရွက်ရန်၊

 (ဂ)    အကယ်၍ အလုပ်သမားများက ယင်းဝန်ခံကတိပြုချက်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးပါက အလုပ်ပြန်လည်ဆင်းခွင့်ပြုရေး အလုပ်ရှင်အား စည်းရုံးဆောင်ရွက်ရန်၊

(ဃ)    ထိုကဲ့သို့ အလုပ်သမားများအား အလုပ်ပြန်လည်ဆင်းခွင့် မပြုလိုပါက ၎င်းတို့၏ လုပ်သက်အလျောက် အလုပ်ထုတ်နစ်နာကြေးများကို လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ အလုပ်သမားများသို့ ထုတ်ပေးနိုင်ရေး  အလုပ်ရှင်အား စည်းရုံးဆောင်ရွက်ရန်တို့ ဖြစ်ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ  ၃  ရက်