ရဝမ်နှင့် လီဆူဘာသာများသို့ ဘာသာပြန်ဆို ပုံနှိပ်ပြီး ဖြစ်သည့် ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်း

      မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်သည် ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်း (Universal Declaration of Human Rights, UDHR) အား တိုင်းရင်းသားဘာသာများဖြင့် ဘာသာ ပြန်ဆိုပြီးပုံနှိပ် ဖြန့်ချိလျက်ရှိပါသည်။ ယခုအခါ ထပ်မံ၍ ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်း အား လီဆူဘာသာရပ်သို့ လီဆူစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့နှင့် ခရစ်ယာန် ဆီမီးစာပေတို့မှ လည်း ကောင်း၊ ရဝမ် ဘာသာရပ်သို့ ရဝမ်စာပေ ကော်မတီမှလည်းကောင်း ပြန်ဆိုခဲ့ပြီး ကချင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့မှ အတည်ပြုပြီးဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ အတည်ပြုထားသော ဘာသာပြန်စာတမ်းကို မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်၏ ရန်ပုံငွေဖြင့် ဘာသာတစ်မျိုးလျှင် အုပ်ရေ (၅၀၀၀) စီ ရိုက်နှိပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

     ဘာသာပြန်ဆို ပုံနှိပ်ပြီးဖြစ်သည့် ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်း (လီဆူ) နှင့် ကမ္ဘာ့ လူအခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်း(ရဝမ်)များအား သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းရင်းသားများသို့ ဝေငှဖြန့်ချိ နိုင်ရေး ကချင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့သို့ပေးပို့သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

    ယနေ့အချိန်ထိ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်မှ ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်း (Universal Declaration of Human Rights, UDHR)အား တိုင်းရင်းသား ဘာသာ(၁၄) မျိုးဖြင့် ပုံနှိပ် ဖြန့်ချိပြီးဖြစ်ပါသည်။