ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်း နှစ် ၇၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ဂုဏ်ပြုသီချင်းနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌနှင့် မြန်မာ့အသံတို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်