မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်မှ မသန်စွမ်းသူများအခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခြင်း

(ချင်းမိုင်၊ ထိုင်းနိုင်ငံ)

          မသန်စွမ်းသူများဆိုင်ရာ အာဆီယံလုပ်ငန်းစီမံချက်ရေးဆွဲနိုင်ရေးအတွက် ဒုတိယအကြိမ် မြောက်အစည်းအဝေးကို ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ချင်းမိုင်မြို့တွင် ဇွန်လ (၂၉) ရက်မှ ဇူလိုင်လ (၁) ရက်နေ့ထိ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ အာဆီယံအစိုးရချင်းဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် (AICHR) မှ ဦးဆောင်၍ ကျင်းပ ခဲ့သည်။ အဆိုပါအစည်းအဝေးသို့ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြ (SEANF ဥက္ကဋ္ဌ) ၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးစစ်မြိုင် (မသန်စွမ်းသူများဆိုင်ရာ ဘာသာရပ် တာဝန်ရှိသူ) တို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ အစည်းအဝေးတွင် မသန်စွမ်းသူများ၏ ပညာရေးအခွင့်အလမ်းများ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများ၊ အလုပ်အကိုင်ရရှိရေးတို့အားအတွေ့အကြုံဖလှယ်ဆွေးနွေးကြသည်။

          ၎င်းအစည်းအဝေးသို့ AICHR ကိုယ်စားလှယ်များ၊လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ကိုယ်စားလှယ် များ၊ မသန်စွမ်းအဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဆက်စပ်သော ဌာနဆိုင်ရာ အရာရှိကြီးများ၊ ASEAN၊ WHO၊ UNICEF မှ ကိုယ်စားလှယ်များ စုစုပေါင်း ကိုယ်စားလှယ် (၁၃၀) ခန့် တက်ရောက်ကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၊ အလုပ်သမားဦးစီးဌာန၊ ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာနမှ အရာရှိများ၊ ရွှေမင်းသားဖောင်ဒေးရှင်းနှင့် မသန်စွမ်းမြန်မာရှေ့ဆောင်အဖွဲ့မှ မသန်စွမ်း ခေါင်းဆောင်များ တက်ရောက်ဆွေးနွေးကြသည်။