ကြော်ငြာများထည့်သွင်းနိုင်ရန်ဖိတ်ခေါ်ခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်သည် လူ့အခွင့်အရေးအသိပညာပြန့်ပွား ရေးနှင့် ကော်မရှင်၏လှုပ်ရှား ဆောင်ရွက်မှုများအား ပြည်သူလူထုအတွင်း ပိုမိုသိရှိလာစေရေး ရည်ရွယ်လျက် လူ့အခွင့်အရေးမဂ္ဂဇင်းကို ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ မေလမှ စတင်၍ လေးလတစ်ကြိမ် ထုတ်ဝေ ဖြန့်ချီရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

အဆိုပါ မဂ္ဂဇင်းတွင် လူကြီးမင်းတို့၏ ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းများ၊ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် အထွေထွေကြော်ငြာများ ထည့်သွင်းနိုင်ပါ ကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ ကြော်ငြာခနှုန်းထား များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

စဉ် ကြော်ငြာစာမျက်နှာ အရွယ်အစား သင့်ငွေ မှတ်ချက်
ရှေ့ဖုံးအတွင်းစာမျက်နှာ ၇.၂၅ x ၉.၂၅ လက်မ ၁၃၀၀၀ဝိ/- 4 Colors
နောက်ဖုံးအတွင်းစာမျက်နှာ ၁၂၀၀၀ဝိ/-
နောက်ဖုံးအပြင်စာမျက်နှာ ၁၅၀၀၀ဝိ/-
အတွင်းစာမျက်နှာ (Art Paper)    ၉၀၀၀ဝိ/-
အတွင်းစာမျက်နှာ(Wood free)    ၇၀၀၀ဝိ/-

 

  • ကြော်ငြာထည့်သွင်းလိုပါက မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ရုံး ဖုန်း ၉၅-၁-၆၅၄၆၈၁၊ Fax : ၉၅-၁-၆၅၄၆၇၃ တို့သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။

မဂ္ဂဇင်းဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီ