မသန်စွမ်းသူများလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအတွင်း ဝင်ဆံ့နိုင်မှုမြှင့်တင်ရေးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ

မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ မသန်စွမ်းသူများရှေ့ ဆောင်အဖွဲ့တို့ပူးပေါင်း၍ မသန်စွမ်းသူများလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအတွင်း ဝင်ဆံ့နိုင်ရန်နှင့် ၎င်းတို့၏ အခွင့်အရေးများ တိုးတက်ရရှိလာရေး အသိပညာမြှင့်တင်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်လျက် “မသန်စွမ်းသူ များ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအတွင်း ဝင်ဆံ့နိုင်မှုမြှင့်တင်ရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ”ကို ရန်ကုန်မြို့၊ ပြည် လမ်း အမှတ်(၂၇)ရှိ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ရုံး၌ (၂၀၁၄ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၃ ရက်နှင့် ၄ ရက်)နေ့များတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်မှ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်း(၂၀)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။