အရှေ့တောင်အာရှ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့များဖိုရမ် အဖွွဲ့ဝင်အဖြစ် လျှောက်ထားသည့်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အမှတ် (၆/၂ဝ၁၂)

အင်ဒိုနီးရှားအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် (ုဥြြှံဗြ)၊ မလေးရှား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်(ှံ့ဗုဗြ)၊ ဖိလစ်ပိုင်လူ့ခွင့်အရေးကော်မရှင် (ဃျွံဏ)နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်(ျြွံဃွှ)တို့သည် (၂ဝဝ၄) ခုနှစ်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့၌ အားလုံးကစိုးရိမ်ပူပန်သည့် လူ့အခွင့်အရေးနယ်ပယ် များတွင် အစီအစဉ်များ လှုပ်ရှားမှုများကို အားလုံးပူးတွဲ၍ဖြစ်စေ၊ နှစ်နိုင်ငံချင်းဖြစ်စေ ဆောင်ရွက်သွားကြရန် သဘောတူခဲ့ကြပြီး ၂ဝဝ၄ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၈ရက်နေ့တွင် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ ဘာလီ၌ အာဆီယံအမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့များဖိုရမ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ကြေညာချက်ကို လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့ကြပါသည်။
ဤဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့ကိုအရှေ့တောင်အာရှ အမျိုးသားလူ့အခွင်အရေးအဖွဲ့များဖိုရမ် (ှနဗငြ်္)ဟူ၍ ၂ဝဝ၉ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၁ရက်မှ ၁၃ရက်နေ့အထိ ကျင်းပခဲ့သော ဆဋ္ဌမအကြိမ်နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးက ပြန်လည်အမည်ပေးခဲ့ပါသည်။ ၂ဝ၁ဝခုနှစ်တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် အရှေ့တောင် အာရှအမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့များဖိုရမ် သတ္တမအကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးက တီမောလက်စ်တေနိုင်ငံအား အရှေ့တောင်အာရှ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့များဖိုရမ်၏ ပ္စြုမမြောက်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် လက်ခံခဲ့ပါသည်။
ဖိုရမ်၏ အဓိကရည်မှန်းချက်မှာ အရှေ့တောင်အာရှဒေသတွင်းရှိ လူတို့၏လူ့အခွင့် အရေးကို မြှင့်တင်ကာကွယ်ဖြည့်ဆည်းပေးရေးကို ဒေသဆိုင်ရာယန္တရားအနေဖြင့် ဆောင်ရွက် သွားရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဤရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရမည့်ဖိုရမ်၏တာဝန် များတွင် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများတွင် အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးလာရေးကို ထောက်ခံအားပေးရန်၊ ဒေသတွင်းနှင့်ဒေသပြင်ပတွင် ဖြစ်ပေါ်သည့် ဆိုးဝါးသော လူ့အခွင့်အရေးဖောက်ဖျက်မှုပြဿနာများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စုပေါင်းရပ်တည်ချက်ယူ ရေးအပါအဝင် ဖိုရမ်၏ရည်မှန်းချက်များ အောင်မြင်ရေးကို အထောက် အကူပြုမည့် လှုပ်ရှားမှုများ ဆောင်ရွက်ရေးတို့ပါဝင်ပါသည်။
အဆိုပါဖိုရမ်သည် မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းခြင်းကို များစွာစိတ်ဝင်စားမှုပြသခဲ့ပြီး ထို့အတွက် ကော်မရှင်၏ လှုပ်ရှား ဆောင်ရွက်မှုများကိုလည်း စောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့ပါသည်။ ဖိုရမ်သည် မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းမှု ကိုစိတ်အားထက်သန်စွာ ကြိုဆိုခဲ့ ကြသည့် ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများတွင် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါ သည်။
ဖိုရမ်သည် မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်လုပ်ငန်းများကို စိတ်ဝင်စားမှု ပြသည့်အနေဖြင့် အဖွဲ့ဝင်(၅)နိုင်ငံစလုံး ပါဝင်သည့်ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သည် ၂ဝ၁၂ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၄ရက်နေ့နှင့် ၁၅ရက်နေ့တို့တွင် မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်သို့ လာရောက်ကာ ပါရီမူများနှင့် အညီ ကော်မရှင်၏ လုပ်ပိုင်ခွင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် နေခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် (၁၅)ဦးနှင့် နှစ်ရက်ကြာ ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ကော်မရှင်လုပ်ပိုင်ခွင့်တွင် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများ၊ လူ့အခွင့်အရေးမြှင့်တင်ကာ ကွယ်ရေးကို ဆောင်ရွက်နေကြသည့် ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင် ရွက်တာဝန်တစ်ရပ်ပါဝင်ပါသည်။ အဆိုပါတာဝန်ကို အကောင်အထည်ဖော်သည့်အနေဖြင့် ကော်မရှင်သည် ဖွဲ့စည်းသည့်အချိန်မှအစပြု၍ အရှေ့တောင်အာရှအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့အစည်းများဖိုရမ်(ှနဗငြ်္)နှင့် တကြွ်ကစွာ ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဖိုရမ်၏အဖွဲ့ဝင် အဖြစ် လျှောက်ထားခြင်းပြုခဲ့ပါသည်။
ကော်မရှင်၏ အဖွဲ့ဝင်လျှောက်ထားခြင်းကို စဉ်းစားသည့်ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ချင်းမိုင်မြို့တွင် ၂ဝ၁၂ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၂-၁၄ရက်နေ့များတွင် ကျင်းပခဲ့သောဖိုရမ်၏ နဝမအကြိမ်နှစ်ပတ် လည်အစည်းအဝေးသို့တက်ရောက်ရန် မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်အား ဖိုရမ်က ဖိတ်ကြားခဲ့ပါသည်။ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် အဆိုပါ နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
အစည်းအဝေးပထမနေ့တွင် ဖိုရမ်အဖွဲ့ဝင် (၅)နိုင်ငံတို့က မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့် အရေးကော်မရှင်၏ ဖိုရမ်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် လျှောက်ထားမှုကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်စဉ်းစားခဲ့ကြပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ကို ပါရီမူများလိုက်နာမှုရှိရေးတွင် တိုးတက်မှုများရရှိပြီး ဆက်လက်ကြိုး ပမ်းဆောင်ရွက်နေသည့် အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တစ်ရပ်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုပြီးနောက် ဖိုရမ်အဖွဲ့ဝင် (၅)နိုင်ငံတို့က မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အ ရေးကော်မရှင်ကို အဖွဲ့ဝင်သစ်အဖြစ် လက်ခံရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။
အရှေ့တောင်အာရှ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့များဖိုရမ်၏ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်သည် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အရှေ့တောင်အာရှဒေသရှိ လူတို့၏လူ့အခွင့်အရေးကို ပါရီမူများနှင့်အညီ ပူးတွဲ၍ဖြစ်စေ၊ နှစ်နိုင်ငံချင်းဖြစ်စေ ထိရောက်စွာ မြှင့်တင်ကာကွယ်သွားရန် ပိုင်းဖြတ် ထားပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်
ရက်စွဲ။ ၂ဝ၁၂ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၇ရက်