မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်အား အာရှနှင့်ပစိဖိတ်ဒေသ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့အစည်းများ ဖိုရမ်၏ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် လက်ခံလိုက်ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၇/၂ဝ၁၂)

၁။    အာရှနှင့်ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းများဖိုရမ် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအစည်း အဝေးက မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်အား အာရှနှင့်ပစိဖိတ်ဒေသ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့အစည်းများဖိုရမ်၏ တွဲဖက်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် လက်ခံလိုက်သည်။ အဆိုပါအာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ အစည်းများဖိုရမ် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအစည်းအဝေးကို ဂျော်ဒန်နိုင်ငံ၊ အမ်မန်မြို့တွင် ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၄ ရက်မှ ၇ ရက်အထိ ကျင်းပခဲ့သည့် လူ့အခွင့်အရေးမြှင့်တင်ရေး နှင့် ကာကွယ်ရေး ဆိုင်ရာ အမျိုးသား အဖွဲ့အစည်းများနိုင်ငံတကာညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ(ICC)၏ (၁၁)ကြိမ်မြောက် နိုင်ငံတကာညီလာခံကာလအတွင်း ကျင်းပ ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
၂။    ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံးနှင့် ICC ၏ လက်ရှိ ဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ယူထားသည့် ဂျော်ဒန်နိုင်ငံ အမျိုးသားလူ့ အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတို့၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးဆောင်ပြီး စုစုပေါင်း အဖွဲ့ဝင်(၃)ဦးပါ ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့သည် ICC ၏ (၁၁)ကြိမ်မြောက် နိုင်ငံတကာညီလာခံသို့ တက်ရောက် ခဲ့သည်။ အဆိုပါ ညီလာခံတွင် ဆွေးနွေးရန် သတ်မှတ်ထားသည့် ဘာသာရပ်မှာ ” အမျိုးသမီး များနှင့် မိန်းကလေးငယ်များ၏ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ကျား-မ တန်းတူရည်တူ ရှိရေးတို့အတွက် အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ အစည်းများ၏အခန်းကဏ္ဍ” ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများအား ခွဲခြားဆက်ဆံမှုပပျောက်ရေး နှင့် ကျား-မတန်းတူရည်တူရှိရေးတို့အတွက် အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ပေးရေး ရည်မှန်း၍ နိုင်ငံတကာ အဆင့်အတန်းနှင့်အညီ အမျိုးသမီး အခွင့်အရေးများကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် လက်ရှိကြုံတွေ့ရသော အခြေ အနေများ၊ စိန်ခေါ်မှု များနှင့် တိုးတက်အောင်မြင်မှုများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကလေး ငယ်များ၏ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ကျား-မတန်းတူရည်တူရှိမှု မြှင့်တင်ရေးတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ICC ၏ (၁၁) ကြိမ်မြောက် နိုင်ငံတကာညီလာခံက အမ်မန်ကြေညာချက်နှင့် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်ကို ချမှတ်ခဲ့သည်။
၃။    အာဖရိက၊ အမေရိက၊ အာရှ-ပစိဖိတ်နှင့် ဥရောပတို့မှ ဒေသဆိုင်ရာ အမျိုးသားလူ့ အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်း များသည် ညီလာခံကျင်းပစဉ်ကာလအတွင်း ၂ဝ၁၂ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ လ ၅ ရက်နေ့တွင် မိမိတို့ဒေသဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းအစည်းအဝေးအသီးသိီးကို ကျင်းပခဲ့သည်။
၄။    ၂ဝ၁၂ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသော အာရှ-ပစိဖိတ်ဖိုရမ် အစည်း အဝေးက မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်အား တွဲဖက်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် လက်ခံခြင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်အနေဖြင့် ICC သို့ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် လျှောက်ထားခြင်းမပြုမီကာလအတွက် ဖြစ်သည်။ အာရှ-ပစိဖိတ် ဖိုရမ်အဖွဲ့၏ လုပ်ထုံး လုပ်နည်း အရ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်တစ်ရပ်အနေဖြင့် ICC အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် သတ်မှတ် ခြင်းမခံရသေးပါက အာရှ-ပစိဖိတ်ဖိုရမ်၏ တွဲဖက်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်သာလျှင် လျှောက်ထားနိုင် ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်ရာ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်သည် ICC  အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်လျှောက်ထား ဆောင်ရွက်ရန်ရှိပါမည်။
၅။    မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်၊နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက် နေ့တွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့် လူ့အခွင့်အရေး ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ICC လုပ်ငန်းအဖွဲ့က ကမကထပြု၍ညီလာခံ အပြီး၌ကျင်းပသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊ အမျိုးသမီးများနှင့်ကလေးသူငယ်များ အခွင့်အရေးဆိုင်ရာအစည်းအဝေးသို့လည်း ပါဝင်တက်ရောက် ခဲ့သည်။

                                                                                                                                                                                                  မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်
ရက်စွဲ၊ ၂ဝ၁၂ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၃ ရက်