မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၃/၂ဝ၁၂)

၁။    ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် ကုလသမဂ္ဂတို့အကြား ကလေးသူငယ် များအား စစ်မှုထမ်းခြင်းမှ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစီမံချက်ကို ၂ဝ၁၂ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၇ ရက်နေ့တွင် နေပြည်တော်၌ လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခြင်းကို မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်က ကြိုဆိုပါသည်။
၂။    မြန်မာနိုင်ငံတွင် အရွယ်မရောက်သေးသူ ကလေးသူငယ်များ စစ်မှုထမ်းခြင်းမှ ကာကွယ် တားဆီးထိန်းသိမ်းရေးအတွက် အရွယ်မရောက်သေးသူ ကလေးသူငယ်များ စစ်မှုထမ်းခြင်းမှ ကာကွယ်တားဆီးထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီကို ၂ဝဝ၄ခုနှစ်တွင် ဖွဲ့စည်းပြီး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ ပါသည်။ ကော်မတီအနေဖြင့် စောင့်ကြည့်ရေးနှင့် အစီရင်ခံရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့၊ပြန်လည်ပေါင်းစည်း ရေးနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းအဖွဲ့စသည်ဖြင့် လုပ်ငန်းအဖွဲ့များဖွဲ့စည်းပြီး ဆောင်ရွက် ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကုလသမဂ္ဂလက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု များလည်း ပါဝင်ပါသည်။
၃။    အဆိုပါကော်မတီသည် မိမိ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များကို ထင်သာမြင်သာရှိစေရန်ရည်ရွယ် လျက် ရန်ကုန်မြို့ရှိ ကုလသမဂ္ဂလက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းများ၊ သံရုံးများနှင့် စစ်သံရုံးများမှ အကြီးအကဲများနှင့် ကိုယ်စားလှယ်များကို ဖိတ်ကြားကာ စစ်သားစုဆောင်းရေးတပ်နှင့် လေ့ကျင့် ရေးကျောင်းတို့သို့ လေ့လာနိုင်ရန် အကြိမ်ကြိမ်စီစဉ်ပေးခဲ့သည်ကို သိရှိရပါသည်။
၄။    မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် အရွယ်မရောက်သေးသူကလေးသူငယ်များ စစ်မှုထမ်းခြင်းမှ ကာကွယ်တားဆီးထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာတွင် ယခုကဲ့သို့ မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရနှင့် ကုလသမဂ္ဂတို့အကြား လုပ်ငန်းစီမံချက်တစ်ရပ် လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခြင်းသည် အရွယ်မရောက်သေးသူ ကလေးသူငယ်များစစ်မှုထမ်းခြင်းမှ ကာကွယ်တားဆီးထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ငန်းတွင် ကုလသမဂ္ဂနှင့် ပူးပေါင်း၍ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံရေး ဆန္ဒပြသရာရောက်သည်ဟု ကော်မရှင်က ယုံကြည်ပါသည်။
၅။    အရွယ်မရောက်သေးသူ ကလေးသူငယ်များစစ်မှုထမ်းခြင်းမှ ကာကွယ်တားဆီး ထိန်းသိမ်းရေးသည် ကုလသမဂ္ဂနှင့် နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာတွင် နိုင်ငံတော်၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို မြင့်မားစေမည့် လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ဖြစ်ရာ ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ အနေဖြင့် လုပ်ငန်းစီမံချက်ကို အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်နိုင်မည်ဟု မြန်မာ နိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်က မျှော်လင့်ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်
ရက်စွဲ၊ ၂ဝ၁၂ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ     ၂      ရက်