ကော်မရှင် စာကြည့်တိုက်

မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် စာကြည့်တိုက်တွင်-

မြန်မာဘာသာ               –           ၁၂၀၈ အုပ်

အင်္ဂလိပ်ဘာသာ         –             ၆၄၉ အုပ်

စုစုပေါင်း          ၁၈၅၇   အုပ် ထားရှိပါသည်။

E – Book (Total)        –           ၈၀၀ အုပ်

E-Library

http://catalog.mnhrc.org.mm/

 

New Arrival

Human Rights Resources on the Internet

National Human Rights Institutions